Pengendalian Hama Tikus di Perkebunan Kelapa Sawit

Pengendalian Hama Tikus di Perkebunan Kelapa Sawit

Terdapat upaya dan solusi yang diterapkan untuk mengendalikan hama tikus di perkebunan kelapa sawit. Upaya ini tentunya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku demi terjaganya keseimbangan ekosistem alam di tanah Indonesia. Berikut ini penjelasan mengenai bagaimana cara pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit kelapa sawit, serta pengendalian hama tikus secara terpadu secara biologi maupun kimiawi.

Read More